TERUGBETALING MUTUALITEIT

De meeste ziekenfondsen betalen een deel van het lidgeld terug, hiervoor moet een formulier ingevuld worden. Je kan dit formulier voor jouw ziekenfonds hier downloaden en het grootste deel zelf invullen. Daarna stuur je dit door naar babbuggenhout@gmail.com (in PDF-formaat).

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close