API

Aanspreekpunt Integriteit (API)

Bij de API kunnen jonge sporters, ouders, trainers, begeleiders of andere betrokkenen terecht met een vraag, bezorgdheid of melding in verband met een vermoeden of klacht over fysieke of seksueel grensoverschrijdend gedrag, pestgedrag of andere ethische kwesties. De API is iemand die discreet kan handelen en onafhankelijk kan werken. Binnen onze club kan je hiervoor terecht bij Wendy De Sitter.


%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close